ขั้นตอนและวิธีการสมัคร

คู่มือการเข้าใช้งานระบบสมัครเรียนออนไลน์

  1. โปรดอ่านรายละเอียด กรอกข้อมูล และแนบเอกสารการสมัครในแต่ละขั้นตอนอย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร
  2. ผู้สมัครจําเป็นต้องกรอกข้อมูลอีเมลเพื่อลงทะเบียนและตั้งรหัสผ่านในครั้งแรกเพื่อใช้สำหรับเข้าสู่ระบบรับสมัคร และการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง
  3. ผู้สมัครสามารถใช้ อีเมล และรหัสผ่าน ที่ตั้งไว้ ในการเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลใบสมัคร และการแก้ไขข้อมูลในภายหลัง โดยสามารถแก้ไขข้อมูลได้ตลอด ก่อนหมดเขตการรับสมัคร
  4. ผู้สมัครต้องยินยอมการให้ใช้ข้อมูลและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ตามประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) จึงจะสามารถเข้าสู่ขั้นตอนการกรอกข้อมูลใบสมัครได้
  5. ระหว่างการกรอกข้อมูล ท่านต้องทำการบันทึกข้อมูลชั่วคราว โดยกด “บันทึกข้อมูล” ซึ่งท่านสามารถกลับเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลในครั้งถัดไปได้ โดยข้อมูลที่กรอก และไฟล์ที่ได้ทำการแนบ/อัพโหลดแล้ว จะถูกบันทึกในระบบเป็นฉบับร่าง 
  6. การสมัครจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครกด “ยืนยันการสมัคร” ในขั้นตอนสุดท้าย โดยผู้สมัครจะได้รับการยืนยันผ่านอีเมลที่ใช้ในการลงทะเบียน
  7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาคัดเลือกจากข้อมูลในระบบ โดยจะมีการประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมภายในวันที่ 10 มีนาคม 2566

หมายเหตุ

  • เมื่อกด “ยืนยันการสมัคร” แล้ว จะถือว่าการสมัครเสร็จสมบูรณ์ ท่านจะไม่สามารถกลับเข้ามาแก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลได้อีก
  • หากท่านยังไม่ต้องการยืนยันการสมัคร ท่านสามารถล็อคอินเข้าสู่ระบบเพื่อปรับปรุงข้อมูลและทำการยืนยันการสมัครได้ถึงวันปิดรับสมัครในวันพุธที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 24:00 น. เท่านั้น