สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Contact Us

TIJ Academy

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
อาคารจีพีเอฟ อาคารบี ชั้น 15-16 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Tel.

0-2118-9400 ต่อ 252

Fax.

0-2118-9425