ไฮไลท์

Highlights

การปรับตัวของผู้ค้ายาเสพติด ช่วงโควิด-19
26 January 2022

สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน มีข้อมูลการตรวจยึด ยาบ้า ชนิด “เมทแอมเฟตามีน” มากขึ้นทุกๆ ปีในอาเซียน โดยประเทศไทยมีข้อมูลการจับกุมมากเป็นอันดับที่ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งในอดีตมีจุดผลิตยาบ้าหลัก คือ ทางตอนใต้ของประเทศจีน ต่อมาเปลี่ยนไปอยู่ที่รัฐฉาน

อ่านต่อ
เมื่ออาชญากรรมไร้พรมแดน!
26 January 2022

อาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime) ไม่มีคำจำกัดความที่แน่นอน โดยรวม คือ การกระทำความผิดโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ไม่มีขอบเขตทางกายภาพและทางภูมิศาสตร์ ปี 2021 ที่ผ่านมา มีการโจมตีทางไซเบอร์มากขึ้น มากที่สุด คือ Ransomware (เข้ารหัสในบัญชีของเหยื่อ

อ่านต่อ
อาชญากรรมไซเบอร์: ข้อจำกัดด้านกฎหมายและความท้าท้ายในการรับมือ
26 January 2022

จากรายงานล่าสุด สถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่า 150% คือ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ ที่เรียกเอาเงินของเหยื่อ แลกกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ถูกขโมยและล็อกรหัสไว้ ความท้าทายสำคัญของการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ ได้แก่ ความยากในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูล ข้อมูลที่ต้องนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณมาก การกระทำผิดเกี่ยวข้องหลายประเทศ รวมทั้งข้อจำกัดด้านกฎหมายที่อาจยังไม่ครอบคลุม อ่านผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จากรายงาน

อ่านต่อ
แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศและอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ มีอะไรบ้าง ?
26 January 2022

อาชญากรรมไซเบอร์ ที่มีความท้าทายต่อการรับมือมากขึ้น เนื่องจากมีความยากต่อการเข้าถึง การกระทำผิดมีความเกี่ยวข้องกับหลายประเทศ และกฎหมายยังไม่ครอบคลุม ในส่วนสถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่า 150% คือ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ การค้ายาเสพติด มีรายงานการตรวจพบเฮโรอีนและเมทแอมเฟตตามีนมากขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทยที่มีปัญหาการระบาดของเมทแอมเฟตามีนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากกว่า 71% โดยปี

อ่านต่อ
แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่
26 January 2022

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 #iCPCJ2022 หัวข้อหลักที่ 1: แนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรมที่เกิดขึ้นใหม่ iCPCJ เริ่มต้นด้วยเรื่องของแนวโน้มอาชญากรรมระหว่างประเทศ และอาชญากรรม ที่เกิดขึ้นใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเห็นถึงความก้าวหน้าของสถานการณ์อาชญากรรมทั้งในระดับโลก ภูมิภาค

อ่านต่อ
ทำความรู้จัก iCPCJ ผ่านมุมมองผู้อำนวยการ TIJ
19 January 2022

ชวนทุกท่านทำความรู้จักกับหลักสูตร iCPCJ ผ่านมุมมองของ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และ ที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ เป้าหมายหลักของหลักสูตร iCPCJ คืออะไร? มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร และ

อ่านต่อ
ปฐมนิเทศ iCPCJ รุ่นที่ 1
19 January 2022

ยินดีต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมรุ่นแรก #iCPCJ2022 สู่การเริ่มต้นของหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการอนุวัติมาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม (Executive Programme on the Implementation of International Standards and Norms in Crime

อ่านต่อ
INCARCERATION NATIONS NETWORK (INN) สนับสนุนโครงการ HYGIENE STREET FOOD สร้างโอกาส
12 January 2022

เขียนโดย สำนักส่งเสริมข้อกำหนดกรุงเทพและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด TIJ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 โครงการ Hygiene Street Food สร้างโอกาส ส่งมอบรถเข็นนวัตกรรมให้แก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร Hygiene Street Food รุ่นที่

อ่านต่อ
“เค้าจะมีจุดยืนที่เหนือคนอื่นได้”
18 December 2021

“เค้าจะมีจุดยืนที่เหนือคนอื่นได้”  เพราะการกลับสู่สังคมของผู้พ้นโทษ ไม่ใช่เพียงแค่การมีที่อยู่ มีงานทำหาเลี้ยงตนเองได้เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีต้นทุนทางชีวิตที่มากกว่าเดิม  “ผมเป็น Robot” ถ้าจะให้คนกลับตัวเป็นคนดีได้ วิธีการหนึ่งคือเราต้องรู้จักเค้าให้ดีพอ ปัญหาหนึ่งที่พบในระบบราชทัณฑ์ไทยสำหรับ คุณนพพล ชูกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท รีเทล บิสซิเนส โซลูชั่น

อ่านต่อ
CALL ME BY MY NAME “ฉันก็มีชื่อ” อย่ามาเรียกฉันด้วยชื่ออื่น
17 December 2021

แม้การเปิดหน้าผู้ต้องขังในสื่อสาธารณะจะเป็นสิ่งที่ผิดหลักสิทธิมนุษยชน แต่บางครั้ง “ผู้ต้องขัง” ก็อยากเปิดเผยตัวตน “ผมไม่อยากเบลอหน้า” เป็นคำที่ติดอยู่ในใจของคุณลุงเปิ้ล #ภาพไม่เหมือน มาโดยตลอด นั่นจึงเป็นที่มาของการก้าวเข้าสู่โลกหลังกำแพง ในฐานะ “ผู้ให้” อย่างเต็มตัว เริ่มจากสิ่งที่ติดค้าง ครั้งแรกที่เข้าไปในเรือนจำ คุณเปิ้ล จาริณี เมธีกุล

อ่านต่อ