ไฮไลท์

Highlights

20 June 2022

iCPCJ2022 เยี่ยมชมการทำงาน ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี

iCPCJ2022 ร่วมเลี้ยงอาหารมื้อเย็นและมอบเครื่องอุปโภค บริโภค หนังสือ สิ่งของจำเป็น นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมทำงานของเจ้าหน้าที่และการดูแลผู้ใช้บริการของสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อีกด้วย

ท่านสามารถบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค หรือสิ่งจำเป็นอื่นๆ ได้ที่ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี Nonthaburi Home For the Destitute
หรือติดต่อ 02-583-0044 ต่อ 11 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป