ไฮไลท์

Highlights

26 January 2022

อาชญากรรมไซเบอร์: ข้อจำกัดด้านกฎหมายและความท้าท้ายในการรับมือ

จากรายงานล่าสุด สถิติอาชญากรรมไซเบอร์ที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดกว่า 150% คือ ransomware หรือไวรัสเรียกค่าไถ่ ที่เรียกเอาเงินของเหยื่อ แลกกับการเข้าถึงไฟล์ข้อมูลที่ถูกขโมยและล็อกรหัสไว้ ความท้าทายสำคัญของการรับมือกับอาชญากรรมไซเบอร์ ได้แก่ ความยากในการเข้าถึงและได้มาซึ่งข้อมูล ข้อมูลที่ต้องนำมาใช้วิเคราะห์ปริมาณมาก การกระทำผิดเกี่ยวข้องหลายประเทศ รวมทั้งข้อจำกัดด้านกฎหมายที่อาจยังไม่ครอบคลุม

อ่านผลการศึกษาล่าสุดเกี่ยวกับอาชญากรรมไซเบอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จากรายงาน UNODC Darknet Cybercrime Threats Report: Darknet Cybercrime Threats to Southeast Asia (2020)