ไฮไลท์

Highlights

19 January 2022

ทำความรู้จัก iCPCJ ผ่านมุมมองผู้อำนวยการ TIJ

ชวนทุกท่านทำความรู้จักกับหลักสูตร iCPCJ ผ่านมุมมองของ ดร.พิเศษ สอาดเย็น ผู้อำนวยการ TIJ และ ที่ปรึกษาหลักสูตร iCPCJ

  • เป้าหมายหลักของหลักสูตร iCPCJ คืออะไร?
  • มาตรฐานและบรรทัดฐานระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างไร และ มีข้อท้าทายอะไร?
  • วิธีการที่หลักสูตรนี้นำมาใช้กับผู้เข้าร่วมอบรมมีความน่าสนใจอย่างไร?
    ร่วมค้นหาคำตอบไปพร้อม ๆ กัน